Odzież firmowa w marketingu klubów piłkarskich

Odzież firmowa

Odzież firmowa

Współcześnie funkcjonowanie klubów sportowych opiera się w dużej mierze na pozyskiwaniu sponsorów oraz funduszy inną drogą. Kluby sportowe nie różnią się w tym względzie od innych firm, operujących w innych branżach. Jedną z metod pozyskiwania środków finansowych jest emisja gadżetów klubowych, podobnych do standardowych gadżetów reklamowych. Emisja ta odbywa się bardzo różnymi drogami. Aby zobrazować tezę i uczynić ją bardziej klarowną, warto podać przykład. Gadżety klubowe emitują i dystrybuują m. in. kluby piłkarskie.

Przedmiotami, które kluby piłkarskie m. in. dystrybuują jest odzież firmowa, czyli stroje klubów piłkarskich. Mogą one być dystrybuowane, jak wspomniano wyżej, na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest sprzedaż. Może się ona odbywać np. na stadionie lub w jego obrębie, w sklepach sportowych, współpracujących z klubami piłkarskimi, ewentualnie także w innych punktach handlowych. W przypadku sprzedaży na terenie stadionu lub w innym obiekcie należącym do klubu cały zysk ze sprzedaży trafia do klubu. W przypadku sprzedaży w sklepach lub innych punktach handlowych, kluby piłkarskie dzielą się zyskiem ze sprzedaży z właścicielami tych sklepów.

Nie tylko o zysk ze sprzedaży jednak tu chodzi. Najważniejszą kwestią jest promowanie danego klubu piłkarskiego. Owo promowanie jest ważne, bowiem zachęca ludzi do nabywania innych klubowych gadżetów, kupowania biletów na mecze, itp.

Odzież firmowa, tzn. owe stroje klubów piłkarskich, mogą być również nagrodą w konkursach organizowanych przez dany klub piłkarski. Konkursy takie organizuje się przez internet, przed, po lub w przerwie meczu, itp. Wygranie takiego gadżetu jest dla kibica danego klubu piłkarskiego bardzo ważne.

Odzież firmowa, czyli wspomniane stroje klubów piłkarskich, są gadżetami bardzo popularnymi wśród klubów piłkarskich. Tajemnicą tej popularności jest fakt, że można na nich umieścić odpowiednie nadruki, które promują klub. Nadruki te to logo i nazwa klubu, ewentualnie także inne treści, w tym hasła opiewające klub i jego historię, sukcesy, itp. Oczywiście logo i nazwa klubu może pojawiać się na odzieży (strojach) kilka razy, zapełniając całą jej powierzchnię.